Riga Parket piedalās izstādē Stokholmā

SIA „Riga Parket” 2012. gada 4.jūlijā ir noslēgusi līgumu L-ĀTA-12-1028 ar V/A „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru” par projektu „SIA ‘Riga Parket” dalība izstādē „Nordbygg 2012”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „Riga Parket” piedalījās izstādē „Nordbygg 2012”, kas norisinājās Stokholmā, Zviedrijā no 20. līdz 23. martam.”

 


 
SIA Riga Parket ir noslēdzis 2016.gada 15. jūlijā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/130
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds